Skadeståndsrätt och Försäkringsrätt

Skadeståndsrätt och Försäkringsrätt innefattar såväl skadestånd pga avtalsbrott som sakskada och personskada genom vållande samt tvister om rätt till försäkringsersättning.
Skadeståndsrätt kan beskrivas som den ersättning i pengar som någon har rätt att få när den har drabbats av en skada.

Genom skadeståndet ska den som lidit skada, sättas i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Skadeståndet betalas av den som genom sitt agerande eller på annat sätt har orsakat skadan.

Olika former av försäkringar har stor betydelse inom skadeståndsrätt.

Vi tar hand om det finstilta

Så du kan få lugn och ro

Adress

Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn
Frykholmsgatan 8 A
281 31 Hässleholm

Kontaktuppgifter

Tel: 0451-140 40
Fax: 0451-853 35
E-post: stjernadvokat@stjernadvokat.se