Advokatfirma Stjerndahl & Wikborn advokatbyrå med kunniga advokater,  en allmänpraktiserande advokatbyrå med särskild inriktning på affärsjuridik, fastighetsrätt, familjerätt och brottmål. Advokatbyrån har sitt huvudkontor Hässleholm samt ett platskontor i Klippan och bistår såväl privatpersoner som små och medelstora företag.

Den affärsjuridiska delen av advokatfirmans verksamhet vänder sig företrädesvis gentemot mindre och medelstora företag vilka advokatfirman löpande bistår med rådgivning inom bl a avtalsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt och fordringsrätt. Advokatfirman bistår även sina affärsjuridiska klienter såsom ombud i processer inför såväl domstol som skiljenämnd.

Inom den allmänna juridiken bistår advokatfirman privatpersoner med rådgivning inom de flesta av juridikens privaträttsliga områden även om särskild fokus ligger på fastighetsrätt, familjerätt och brottmål. En stor del av advokatfirmans uppdrag inom den allmänna juridiken består i att agera som ombud inför domstol i såväl privaträttsliga tvister som brottmål.

En Notarius Publicus är en av länsstyrelsen särskilt utsedd och betrodd person som skall bistå allmänheten i vissa särskilda frågor. Advokaten Lars Blad är utsedd till Notarius Publicus varför advokatfirman bistår allmänheten i ärenden rörande t ex bestyrkande av namnunderskrifter, avskrifter av olika dokument, utfärdande av apostille m m.